Inspekce nemovitostí a asistence při koupi nemovitosti

Vyšehrad

Vyšehrad

in Lokavitalita

Vyšehrad je jedna z nejstarších a také nejkrásnějších částí Prahy. Je to malá čtvrť opředená množstvím pověstí a tajemství.

predstaveni

PŘEDSTAVENÍ ČTVRTI

Vyšehrad je jedna z nejstarších a také nejkrásnějších částí Prahy. Je to malá čtvrť opředená spoustou pověstí a tajemství.

Samotná pevnost Vyšehrad leží na strmých svazích nad pravými břehy Vltavy, přibližně 3 km jihovýchodně od Pražského hradu. Ke stejnojmenné čtvrti pak patří také několik málo ulic v údolí pod hradbami, například Neklanova nebo Vratislavova.

Podle pověsti založil Vyšehrad kníže Krok, který nechal na strmé skále nad Vltavou vykácet les a postavit hrad. Podle starých kronik se to mohlo stát mezi 5. a 7. stoletím našeho letopočtu. Dále se k Vyšehradu váží pověsti o kněžně Libuši a Přemyslu Oráčovi nebo o rytíři Horymírovi a jeho věrném koni Šemíkovi. Žádná z těchto pověstí dosud nebyla archeology potvrzena.

Archeologické nálezy nicméně dokládají osídlení na Vyšehradě až do doby eneolitu z konce 4. a ve 3. tisíciletí před naším letopočtem. Významnější nálezy a počátky dnešní podoby Vyšehradu se pak objevují až v1. polovině 10. století n.l. Jsou to například pozůstatky keramiky, dřevohlinitých valů a základy kostelíka. V 11. století si za své sídlo zvolil kníže Vratislav II. a nechal postavit baziliku Sv. Petra a Pavla a několik dalších kostelů. Jako sídlo českých králů sloužil Vyšehrad až do 12. století.

Druhý vrchol stavebního rozvoje přišel s vládou Karla IV. a jeho stavbou Nového Města pražského, kdy byl Vyšehrad napojen na nově budované městské hradby. Vyšehrad získla gotické hradby s cimbuřím, ochozem a 15 věžemi.

V 19. století byl gotický chrám Sv. Petra a Pavla přestavěn do novogotického slohu a vzniklo zde národní pohřebiště slavných osobností nazývané Slavín. V roce 1883 byl Vyšehrad připojen jako další čtvrť k Praze.

Pohradí Vyšehradu se začalo rozvíjet až v 17. století a většina domů, které zde stojí dnes, pochází z počátku 20. století. Významné jsou především kubistické stavby Josefa Chochola z let 1912-1914 – Činžovní dům v Neklanově ulici a rodinná vila na nábřeží.

naklady

EKONOMICKÉ ÚDAJE

prodej bytu – Vyšehrad (průměrná cena):   72.445 Kč / m2
pronájem bytu – Vyšehrad:   204 Kč / m2

vyhody

VÝHODY A NEVÝHODY PRO BYDLENÍ

Výhody bydlení na Vyšehradě jsou zřejmé – snadná dostupnost do centra Prahy a možnost výhledu na Vltavu a Pražský hrad. Zároveň je zde výborná možnost relaxace a sportovních aktivit venku – ať už přímo v rozsáhlém parku Vyšehradu nebo při využití nábřeží Vltavy. Místo má bezesporu své kouzlo a je plné tajemných a pověstmi opředených míst. Prostředí má nespornou urbanistickou a architektonickou kvalitu, ulice jsou čisté a plné zeleně. Je tu relativně dost příjemných míst, kde se může člověk dobře najíst a napít a přitom je tu v ulicích klid. Oblast je výborně dopravně obsloužena. Čtvrť sice přímo neprotíná trasa metra, ale z pevnosti Vyšehradu se do stanice Vyšehrad (linka C) dostanete pohodlně pěšky. V „podhradí“ si pak vystačíte s několika linkami tramvaje, které jednou přes Karlovo náměstí a podél řeky do centra nebo na opačnou stranu do Nuslí. Zároveň tudy vede významná železniční trať.

Čtvrť Vyšehrad není velká a možnosti sehnat zde vyhovující nemovitost jsou velmi omezené, což souvisí i s vyššími finančními nároky, pokud se vám to podaří.

zastavba

TYP ZÁSTAVBY A MOŽNOSTI BYDLENÍ

Pokud hledáte byt ke koupi nebo k pronájmu na Vyšehradě, naprostou většinu bytů nejrůznějších velikostí najdete v činžovních domech ze začátku 20. století, ať už v domech před nebo po rekonstrukci. Nově se rozmáhá také výstavba půdních vestaveb a nástaveb. Najdete tu také několik málo prvorepublikových vil.

obyvatele

KOMU SE TADY BUDE DOBŘE ŽÍT

Na Vyšehradě se bude líbit každému, kdo chce mít v blízkosti centrum města se všemi jeho výhodami a kdo se zároveň nechce vzdát pobytu venku a sportovního vyžití. Žít se tu tedy bude dobře lidem všech generací.

Stejně jako na Starém Městě a na Vinohradech je koupě bytu zde také skvělá investice.

Nevhodná bude čtvrť snad jen pro rodiny, které touží po domě s velkou zahradou a na venkově.

statistika

TROCHA STATISTIKY

Katastrální území:   727300
Správní obvody:   Praha 2
Rozloha:   0,36 km2
Počet obyvatel:   1.913
(v roce 2006)
Hustota zalidnění:   5.314 obyvatel/km2

postrehy

POSTŘEHY OBYVATEL

„Na Vyšehradě v bytě činžovního domu ve Vratislavově ulici žije naše rodina už třetí generaci. Nedokážu si představit, že bych žil někde jinde. Jako umělecký restaurátor oceňuji genia loci této části Prahy a dostupnost všech míst, kde pracuji na svých zakázkách.“

Jakub, 42 let, žije na Vyšehradě celý život

vysehrad mapa

Nemovitalita nvi © 2012 - 2013
Bez písemného souhlasu je další publikace obsahu webu zakázána.