Inspekce nemovitostí a asistence při koupi nemovitosti

Vršovice

Vršovice

in Lokavitalita

Vršovice jsou plnohodnotnou součástí pražského velkoměsta – ať už z důvodu dostatečného počtu kvalitních veřejných prostorů nebo díky vysoké úrovni občanské vybavenosti.

predstaveni

PŘEDSTAVENÍ ČTVRTI

Až do počátku 20. století si Vršovice zachovávaly téměř venkovský ráz. Osadu – povýšenou až v roce 1885 na městec, v roce 1902 pak na město – tvořily především malé domky soustředěné kolem farního kostela sv. Mikuláše. Teprve po 1. světové válce zde začala výstavba, která zapojila celé území do velkoměsta.

Centrem novodobých Vršovic se stala Moskevská ulice spojující Vršovické náměstí s náměstím Svatopluka Čecha. Dalšími důležitými ulicemi – které společně s Moskevskou tvoří hlavní osy celého území – jsou ulice Vršovická, Kodaňská a Ruská. Všechny zmíněné linie jsou orientovány ve směru východ – západ a svým charakterem odpovídají velkým městským třídám s vysokou úrovní občanské vybavenosti i dostatkem zeleně.

Přestože územím Vršovic neprochází žádná z linek pražského metra, je oblast dobře dopravně obsloužená autobusy i tramvajemi, jejichž zastávky jsou situovány především podél zmíněných hlavních os celého obvodu.

naklady

EKONOMICKÉ ÚDAJE

prodej bytu – Vršovice (průměrná cena):   58.193 Kč / m2
pronájem bytu – Vršovice (průměrná cena):   240 Kč / m2

vyhody

VÝHODY A NEVÝHODY PRO BYDLENÍ

Vršovice jsou bezesporu plnohodnotnou součástí pražského velkoměsta – ať už z důvodu dostatečného počtu kvalitních veřejných prostorů (náměstí Vršovické, Kubánské, náměstí Svatopluka Čecha…), tak zejména díky vysoké úrovni občanské vybavenosti. Nachází se zde několik zimních stadionů a hřišť, plavecký bazén a především pak stadiony významných pražských klubů – SK Slavia a Bohemians.

Výjimkou nejsou ani velké parky – Havlíčkovy a Heroldovy sady, velké množství obchodů i nákupních komplexů – Eden, hospod a restaurací, dostatek škol i kulturních památek – kostel sv. Mikuláše, Husův sbor a v neposlední řadě pak významný funkcionalistický kostel sv. Václava od architekta Gočára.

Kvalitní dopravní obslužnost Vršovic navíc umožňuje dobré spojení s centrem Prahy.

K nevýhodám oblasti patří bohužel samotná morfologie území. Vysoké převýšení stoupající směrem z jihu na sever je těžko zvládnutelné jak pro pěší a cyklisty, tak občas i pro motorovou dopravu. Složitý terén neusnadňuje ani parkování vozidel – nehledě k tomu, že úzké ulice v obytných blocích jsou téměř vždy zcela zahlceny auty, takže hledání místa k parkování vyžaduje opravdu značnou míru zkušenosti a trpělivosti.

Ne příliš vysoce hodnocená je i kvalita prostředí ve vnitroblocích. Bloková výstavba z první poloviny 20. století sice vytváří hodnotnou atmosféru města, vnitřní prostory bloků jsou však většinou zastaveny dílnami, sklady a garážemi a neposkytují tak obyvatelům patřičný klid ani slušný výhled. Výjimku tvoří obytný komplex mezi Bulharskou a Ruskou ulicí.

zastavba

TYP ZÁSTAVBY A MOŽNOSTI BYDLENÍ

Z konce 19. a počátku 20. století, kdy došlo k připojení Vršovic k Praze, pochází rozsáhlé stavby činžovních domů. Ty byly pojednány v novorenezančních a novogotických slozích a tvoří uzavřené bloky, které svým charakterem připomínají zástavbu sousedících Vinohrad.

30. a 40. léta 20. století přinesla do Vršovic nový styl – funkcionalizmus. Bytová výstavba se v té době výrazně zlepšila především díky prvku městské zeleně, který začal v duchu nového slohu doplňovat soudobé novostavby. V rámci vnitrobloků vznikaly malé parky a hřiště, budovy se od chodníků oddělily předzahrádkami… Kvalitní bydlení v zeleni se rozvíjelo dál i v 60. letech, kdy byly vybudovány obytné celky podél Vršovické ulice. V té době se zde postavilo i několik škol.

V rozmezí let 1972 a 1977 pak vzniklo sídliště Vlasta autorů Zdeňka Edela, Vladimíra Klimeše a Josefa Lavičky, které v současné době sousedí s obchodním centrem Eden.

Mezi nejnovější obytné soubory patří rezidence Havlíčkovy sady u Otakarovy ulice od architektonické kanceláře A2 architekti.

obyvatele

KOMU SE TADY BUDE DOBŘE ŽÍT

Vršovice představují vhodné prostředí pro mladé lidi, kteří vyznávají aktivní životní styl především díky velkému počtu sportovních komplexů i úrovni obchodních služeb. Vysoké procento dopravy sice neposkytuje ideální prostředí pro aktivity nejmenších dětí, rodiny s odrostlejšími potomky zde však najdou dostatečné množství parků, škol i středisek zájmových organizací.

Složitá morfologie terénu není příliš vhodná pro pohyb starších obyvatel. I přesto zde žije nemalé množství starousedlíků, kteří zde strávili celý život, a prostředí Vršovic se jim stalo dobrým domovem.

Doprava za prací do centra i jiných částí Prahy je díky kvalitní obslužnosti MHD ideální.

statistika

TROCHA STATISTIKY

Katastrální území:   732257
Správní obvod:   Praha 10
Rozloha:   2,93 km2
Počet obyvatel:   38.707
(v roce 2006)
Hustota zalidnění:   13.211 obyvatel/km2

postrehy

POSTŘEHY OBYVATEL

„Na chození z kopce a do kopce jsem si nikdy nezvykl.“

Dušan, 85 let, žije ve Vršovicích 60 let

 „Bydlel jsem přímo na Vršovické blízko křižovatky vedoucí na Vinohrady, což je snad nejhlučnější část Vršovic, která může být. Neumím usnout v tichu, protože se nám otřásaly stěny od tramvají. Ale nikdy bych Vršovice za nic nevyměnil. Je tam všechno a všechno je blízko. Prožil jsem tam krásné dětství.“

Jiří, 23 let, žil ve Vršovicích 22 let

Nemovitalita nvi © 2012 - 2013
Bez písemného souhlasu je další publikace obsahu webu zakázána.