Inspekce nemovitostí a asistence při koupi nemovitosti

Smíchov

Smíchov

in Lokavitalita

Smíchov je rozsáhlá čtvrť s velice odlišnými prostředími a kvalitami života.

predstaveni

PŘEDSTAVENÍ ČTVRTI

Smíchov je pražskou čtvrtí rozléhající se na levém břehu Vltavy. Na severu jej uzavírá Malá Strana, na jihu Hlubočepy, na západě Radlice a Košíře.

Původní pražské předměstí vytvořené roku 1838 v důsledku rozmachu průmyslového podnikání, bylo již před příchodem 19.století hustě osídleno a to zejména v okolí cesty, která vedla z Pražského hradu na Zbraslav. Nejstarší známou osadou této lokality pak byla vesnice Újezd, která byla dlouhá léta součástí Malé Strany.

Největší růst znamenal pro území právě příchod průmyslové revoluce. Příznivé podmínky pro rozvoj industriální výroby vedly ke stavbě tkalcoven, kartounek, textilních továren, porceláren i pivovaru. Tento druh podnikání bohužel znamenal znehodnocení do té doby přírodního rázu území, stejně jako rapidní nárůst počtu obyvatelstva, které většinou žilo v nekomfortní zástavbě vznikající živelně bez jakéhokoli regulačního plánu.

V roce 1903 byl Smíchov povýšen na město a sídlo okresního hejtmanství. Součástí Velké Prahy se pak stal roku 1922.

naklady

EKONOMICKÉ ÚDAJE

prodeje bytu – Smíchov (průměrná cena): 59.229,- Kč/m2
pronájem bytu – Smíchov (průměrná cena): 284,- Kč/m2

vyhody

VÝHODY A NEVÝHODY PRO BYDLENÍ

Smíchov je rozsáhlá čtvrť s velice odlišnými prostředími a kvalitami života. Jasné vymezení řekou na východní straně a prudkým svahem zvedajícím se na západ vytvořilo z původního Smíchova jasně severojižně orientovaný pruh s vysokou koncentrací dopravy, dynamickou tepnu s významným středobodem na křižovatce u Anděla, která se stala novodobým obchodně administrativním ale i kulturním centrem.

Význam v této části čtvrti má i Smíchovské nádraží, které představuje „výstupní a nástupní stanici“ všech obyvatel jižních a jihozápadních pražských předměstích, kteří do centra dojíždějí za prací.

I přesto, že se jedná o aktivní a rušné místo, má i tato část Smíchova své kouzlo. To představuje především skvěle fungující a od dopravy zcela oddělené nábřeží, které se v horkých dnech stává městskou pláží, v zimě pak vybízí k procházkách podél loděnic a přívozů. Blízké ostrovy, Císařská louka a Dětský ostrov, pak nabízí výborné sportovní vyžití.

Ruch velkoměsta zcela vymizí v části Smíchova rozprostírající se na svazích, které se od centra zvedají směrem ke Strahovu a Košířům. Zde doprava naopak ustupuje zeleni a parkům, které se táhnou přes celé území až k zahradě Kinských a Petřínu.

Nevýhodou této lokality však zůstává absence služeb, za kterými je nutné dojíždět do občansky vybavenějších ulic dolního centra.

Obě části Smíchova, rušné prostředí v okolí křižovatky u Anděla a klidné osady na zvedajících se návrších, tak v sobě kombinují veškerá pro a proti života v centru a mimo něj. I dopravní spojení obou částí je díky geomorfologii oblasti značně složité. Rušné centrum je skvěle obsloužené linkami metra a tramvají, na návrších se hromadná doprava omezuje jen na autobusy.

zastavba

TYP ZÁSTAVBY A MOŽNOSTI BYDLENÍ

Stejně odlišné jako je prostředí v obou popsaných částech Smíchova, je i rozdílný typ zástavby v těchto oblastech. Zatímco v dolním centru a podél Plzeňské ulice převažuje intenzivní bloková zástavba, se náhorní kolonie vyznačují spíše drobnými objekty buď nízkopodlažních bytových domů nebo solitérních vil a rodinných domů.

Činžovní domy v okolí nádraží a křižovatky u Anděla vzniklé během 19.století jsou bohužel mnohdy poplatné době, ve které vznikly a pokud v posledních letech neprošly zásadní rekonstrukcí, zdaleka nesplňují požadavky na dnešní kvality bydlení.

Naproti tomu bytové a rodinné domy ve vilové čtvrti nabízejí vysoký standart bydlení v zahradách i městské zeleni. Čerstvý vzduch a dostatek sportovišť dotváří atmosféru tohoto místa, které tak svým charakterem odpovídá spíše dnešním pražským předměstím.

Samostatnou kapitolu bydlení pak představují přilehlé ostrovy, zejména pak Císařská louka, kde se nachází celoroční kotviště houseboatů.

obyvatele

KOMU SE TADY BUDE DOBŘE ŽÍT

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že ideálním místem pro rodiny s dětmi i starší občany jsou bezesporu vilové čtvrti pod Strahovem, kde obě skupiny obyvatel najdou dostatek klidu a čistého prostředí.

Rušné centrum podél řeky a Plzeňské ulice naopak představují ideální prostředí pro ryze městského člověka, který si přeje být neustále v centru dění a v dosahu všech služeb a vymožeností, které mu dynamické centrum nabízí.

statistika

TROCHA STATISTIKY

Katastrální území:   729051
Správní obvod:   Praha 5
Rozloha:   7,05 km2
Počet obyvatel:   36.165
(v roce 2006)
Hustota zalidnění:   5.130 obyvatel/km2

smichov mapa

Anděl

Picture 1 of 1

Nemovitalita nvi © 2012 - 2013
Bez písemného souhlasu je další publikace obsahu webu zakázána.