Inspekce nemovitostí a asistence při koupi nemovitosti

Nusle

Nusle

in Lokavitalita

Nusle jsou velkou různorodou čtvrtí složenou z velice rozdílných částí.

predstaveni

PŘEDSTAVENÍ ČTVRTI

Centrum a historické jádro Nuslí najdeme v jeho nejsevernější části – kolem Náměstí Bratří Synků a v Nuselském údolí.

První zmínky o vesnici pocházejí z 11. století a v té době byla nazývána Neosvětly nebo Nůsly. Největší část vesnice tvořili vinice, usedlosti, mlýny a selské domky.

Velký rozvoj Nuslí nastal za průmyslové revoluce v 19.století, kdy byl zaveden první nuselský vodovod, rozvíjela se stavba železnic a tunelů, byla postavena tramvajová trať a začaly tu jezdit trolejbusy. V roce 1898 byly Nusle povýšeny na město a měly i svůj okres, v roce 1922 pak byly jako městská čtvrť připojeny k Praze.

Kromě historického jádra jsou součástí Nuslí také jižněji položené části jako je Pankrác, Na Děkance a Sídliště Pankrác I.-III. I když se tu také našly zbytky starého osídlení, tyto části se plně rozvíjely až ve druhé polovině 20. století a mají převážně administrativní a obytný charakter. Najdeme tu také sportoviště a nákupní centrum.

Zapomenout nesmíme ani na známou Věznici Pankrác, která se v době své výstavby mezi lety 1885-1889 nacházela mimo Prahu, v polích za předměstím Nuslí. Časem ji zástavba zcela obklopila a dnes stojí ve středu čtvrti Nusle a prakticky v centru Prahy.

Na Pakrácké pláni také stojí jedny z mála výškových budov v Praze – City Empiria (dříve Motokov), City Tower a Panorama hotel Prague. Výstavba dalších byla prozatím odložena na neurčito.

Nuslemi prochází několik tramvajových tratí a tras autobusů. Osou čtvrti také probíhá linka metra C hned se třemi zastávkami. V budoucnu se plánuje napojení na novou linku D a možná také E. V severní části je skvělé napojení na železniční dopravu. Důležitým okamžikem byla výstavba Nuselského mostu, který překlenul Nuselské údolí a propojil Karlov s Nuslemi metrem a Severojižní magistrálou, která pokračuje dále přes Pankráckou pláň.

naklady

EKONOMICKÉ ÚDAJE

prodej bytu – Nusle (průměrná cena):   40.760,- Kč/m2
pronájem bytu – Nusle (průměrná cena):   177,- Kč/m2

vyhody

VÝHODY A NEVÝHODY PRO BYDLENÍ

Nespornou výhodou této čtvrti je její poloha blízká centru Prahy a výborné dopravní napojení jak do centra, tak i do ostatních částí města. Pokud se rozhodnete tu žít, budete mít zřejmě na dosah vše, co budete potřebovat – pracovní příležitosti, možnost sportovních aktivit i nákupů. Zároveň jsou tu však nemovitosti výrazně cenově dostupnější a davům zahraničních turistů se zde také vyhýbat nemusíte.

Většina čtvrti samozřejmě nemá typické kouzlo staré Prahy, protože byla vystavěna až v 19. nebo 20. století. Zeleně je zde také zatím žalostně málo. Některé části čtvrti naprosto postrádají lidské měřítko, najdete tu velká panelová sídliště, magistrálu, věznici, rozsáhlé nezastavěné plochy a pár výškových budov – kromě severní historické části je tedy urbanistická kvalita místa velice sporná. Nevýhodou Nuselského údolí je ovšem zase velice špatné ovzduší.

zastavba

TYP ZÁSTAVBY A MOŽNOSTI BYDLENÍ

Co se týče bydlení, v ulicích starých Nuslí v severní části, která vznikala v 19. století najdeme zástavbu činžovních domů s prvky secese, kubismu a historizujících slohů. Tyto domy jsou často rekonstruovány a provádějí se zde půdní nástavby a vestavby, takže je šance objevit tu opravdu krásné a důstojné byty rozdílných velikostí.

Také na začátku pankrácké pláně směrem od Vyšehradu probíhala ve 20. a 30. letech 20. století rozsáhlá výstavba činžovních domů a také rodinných domů se zahradami v různých koloniích (například u Jezerky nebo Na Děkance). Další výstavba pak pokračovala v 60.letech sídlišti Pankrác I.,II. a III., ve kterých najdeme klasické panelákové byty.

obyvatele

KOMU SE TADY BUDE DOBŘE ŽÍT

Díky blízkosti k centru a dopravnímu spojení se tu bude žít dobře každému, kdo se potřebuje dostat včas do práce a nevadí mu ruch velkoměsta. Čtvrť je vhodná jak pro mladé lidi, kteří hledají byty za dostupnější ceny než v přímém centru, tak i pro rodiny s dětmi, kteří tu mohou najít bydlení v domku se zahradou v jedné z bývalých dělnických kolonií.

statistika

TROCHA STATISTIKY

Katastrální území:   728161
Správní obvody:   Praha 2, Praha 4
Rozloha:   2,85 km2
Počet obyvatel:   37.057
(v roce 2006)
Hustota zalidnění:   13.002 obyvatel/km2

nusle mapa

Nemovitalita nvi © 2012 - 2013
Bez písemného souhlasu je další publikace obsahu webu zakázána.