Inspekce nemovitostí a asistence při koupi nemovitosti

Karlín

Karlín

in Lokavitalita

Dynamický rozvoj Karlína učinil z této bývalé dělnické čtvrti místo s jednou z nejlepších adres v Praze.

predstaveni

PŘEDSTAVENÍ ČTVRTI

Karlín je čtvrtí vymezenou katastrálními územími Libní, Žižkovem, Novým Městem a Holešovicemi. Na rozdíl od jiných lokalit, které se k Velké Praze připojily v průběhu samostatných dějin, byl Karlín založen jako oficiální pražské předměstí a to roku 1817 na rovinatém poříčí Špitálského pole.

Přesný regulační a stavební  plán, v duchu racionálního osvícenského urbanizmu, stanovil středem nového územního celku Karlínské náměstí, okolo něhož byla vytvořena pravoúhlá síť ulic. Přehledný geometrický půdorys a jednotnou urbanistickou dispozici, které jsou v současné době stálé čitelné, porušil roku 1843 železniční viadukt, který svou přes kilometr dlouhou hmotou vymezil západní hranici této oblasti. Samotná železnice společně s vodní dopravou pak uspíšily obchodní a průmyslový vývoj Karlína, kdy původní plochy sadů a zahrad nahradily stavby továren a přístavu. Vznikl zde i první dopravní podnik s elektrickou tramvajovou dráhou autora Františka Křižíka. Roku 1903 byl Karlín povýšen na město.

naklady

EKONOMICKÉ ÚDAJE

prodeje bytu – Karlín (průměrná cena): 54.065,- Kč/m2
pronájem bytu – Karlín (průměrná cena): 206,- Kč/m2

vyhody

VÝHODY A NEVÝHODY PRO BYDLENÍ

Dynamický rozvoj Karlína učinil z této bývalé dělnické čtvrti místo s jednou z nejlepších adres v Praze. To je dáno především jeho polohou vůči centru Prahy. Je klasickým příkladem čtvrti ležící v tzv. širším centru, tedy místa s vhodnou dojezdovou vzdáleností do středu města, s výbornou dostupností MHD, stanice metra Florenc, Křižíkova, Invalidovna, tramvajová, autobusová doprava, cyklostezky, a především pak s vysokou úrovní služeb.

Rozsáhlé rekonstrukce původních objektů i projekty nových administrativních center přinášejí do této oblasti nové pracovní příležitosti. Tato výstavba však není monofunkční a váže na sebe i nově vznikající prostory pro bydlení a služby. Karlín se díky tomu stává živým místem s velkým potenciálem dalšího rozvoje.

Vedle administrativní budovy se bydlí, o dům dál se nachází objekt s drobnou výrobnou, ve vedlejším bloku je škola a opravna obuvi. Všechny funkce se navzájem doplňují a vnášejí do čtvrti nový náboj.

K nevýhodám Karlína patří bezesporu fakt, že se nachází v záplavové oblasti. Aby se události z roku 2002 neopakovaly, bylo rozhodnuto realizovat velké množství protipovodňových opatření. Ochrana je řešena jak mobilními prvky tak trvalými stavbami.

zastavba

TYP ZÁSTAVBY A MOŽNOSTI BYDLENÍ

I přes modernizaci, kterou si původní klasicistní a později dělnické předměstí prošlo na konci 19. a v průběhu 20.století, si dnešní Karlín stále drží ráz města z období osvícenství jak v půdorysu, tak ve své výstavbě. Jedná se především o část nazývanou „Starý Karlín“, kde většinu zástavby tvoří klasicistní domy s typickými pavlačemi a uzavřenými dvory. Jejich hmoty prorostlé výrobními halami v sobě skrývají poloveřejný labyrint prostranství a budov rozdílných měřítek, stylů a kvalit zpracování.

Přesto je i zde možné najít nemalé oblasti vymezené panelové výstavbě. V 60. letech zde vzniklo jedno z prvních sídlišť nazvané podle barokní budovy, do jejíhož sousedství bylo umístěno ¨C Invalidovna.

Po roce 1989 byl Karlín díky své skryté kráse, industriálnímu půvabu i poloze na dosah centra Prahy předurčen k další fázi rozvoje. V první chvíli se proto mohlo zdát, že záplavy z roku 2002 tento trend zbrzdí. S odstupem času je však jasné, že živelní katastrofa Karlínu naopak pomohla. Od té doby se spolu s nezbytnou asanací vlastně začíná utvářet nová podoba této městské části.

Původní tovární objekty jsou v posledních letech intenzivně přestavovány a výrazně tak podporují kvalitu bydlení v celé lokalitě. Novostavby vznikají především mezi Rohanským nábřežím a Vltavou. Tzv. „Nový Karlín“ postupně vzniká na ploše bývalého Rohanského ostrova. V rámci urbanistického konceptu administrativně obchodního centra River City Prague se na výstavběpodílejí i významní architekti z Česka i ze zahraničí: Ricardo Bofill, Baumschlager Eberle, DaM, QARTA, Šafer Hájek Architekti…

obyvatele

KOMU SE TADY BUDE DOBŘE ŽÍT

Obavy z toho, že se po povodních z roku 2002 Karlín stane mrtvým městem nebo naopak ryze kancelářskou oblastí, se nenaplnily. Dnes zde spokojeně vedle sebe žijí jak starousedlíci tak mladí lidé, kteří sem přišli buď za prací nebo za klidným a přívětivým prostředím na pomezí poklidného předměstí a rušného centra.

Z původně dělnické oblasti, kde žila příjmově nižší skupina obyvatel, je dnes prosperující lokalita plná života, která si i přes velké a mnohdy drastické zásahy ponechala svůj osobitý a působivý ráz.

statistika

TROCHA STATISTIKY

Katastrální území:   730955
Správní obvod:   Praha 8
Rozloha:   2,16 km2
Počet obyvatel:   12.091
(v roce 2006)
Hustota zalidnění:   5.598 obyvatel/km2

postrehy

POSTŘEHY OBYVATEL

 „Vše je zde na dosah a přeci se zde dá bydlet v naprostém klidu oproštěném od ruchu města. Negativní stránkou mohou být případné povodně, které jsme zde nezažili a netušíme, zda je v současné době vyřešena otázka protipovodňových bariér.““

Pavla a David, 28 let, žijí v Karlíně 2 roky

karlín mapa 

 

 

 

 

Nemovitalita nvi © 2012 - 2013
Bez písemného souhlasu je další publikace obsahu webu zakázána.