Inspekce nemovitostí a asistence při koupi nemovitosti

Holešovice

Holešovice

in Lokavitalita

Dříve dělnická čtvrť, která se dnes rychle rozvíjí a poskytuje mnoho možností kvalitního bydlení blízko centra Prahy.

predstaveni

PŘEDSTAVENÍ ČTVRTI

Holešovice, jejichž podstatná část se rozprostírá na levém břehu Vltavy, v tzv. Pražském meandru, se staly pražským předměstím v roce 1884.

Původní zástavbu území tvořily nevelké rybářské osady při brodu, který se napojoval na starou obchodní cestu vedoucí ze severních Čech přes ostrov Štvanici do pravobřežního podhradí. Po dlouhá staletí si oblast zachovávala zemědělský ráz, který se změnil až mohutnou výstavbou spojenou s průmyslovým rozvojem území v 19.století. Rozsáhlé plochy vinic a sadů musely ustoupit takových projektům, jakými byly například výstaviště, plynárna, přístav, tramvajové tratě… Skutečné začlenění oblasti k Velké Praze pak představovalo vybudování Libeňského mostu.

naklady

EKONOMICKÉ ÚDAJE

prodeje bytu – Holešovice (průměrná cena): 65.540,- Kč/m2
pronájem bytu – Holešovice (průměrná cena): 182,- Kč/m2

vyhody

VÝHODY A NEVÝHODY PRO BYDLENÍ

Z důvodu neustálého rozpínání pražského katastru a díky rozsáhlé výstavbě na periferiích hlavního města,  je možné současné Holešovice označit za čtvrť ležící v tzv. širším centru. Dojezdová vzdálenost do středu města je i díky této poloze daleko kratší než v satelitních městech. Nespornou výhodou je výborná dostupnost MHD zajištěná jak dvěma stanicemi metra C Vltavská a Nádraží Holešovice ležící na trase C, tak velkým množstvím autobusových a tramvajových linek. Cestování mimo Prahu umožňuje i železniční stanice a autobusové nádraží.

Poloha Holešovic na pomezí centra a periferie je vhodná i pro výstavbu administrativních budov a bytových komplexů. K těmto realizacím v poslední době slouží především oblast přístavu i další průmyslové stavby (pivovar, mlékárna…), které se díky tuzemským i zahraničním investorům rekonstruují a podstatně tak zvyšují kvalitu městského prostředí. Budovy novostaveb nejsou výjimkou.

Nedostatek zeleně v zastavěném nitru Holešovic nahrazuje Stromovka, která na centrum bezprostředně navazuje a rozprostírá na neuvěřitelné ploše 95 hektarů. Její součástí je i přírodní památka Královská obora s několika rybníky a cestami vyhrazenými i pro jízdy na kole a na koni. Společně s areálem Výstaviště poskytují obě místa nepřeberné množství volnočasových aktivit od návštěv poutí po naučné exkurze do Lapidária a Planetária.

Sportovní vyžití nabízí především ostrov Štvanice s tenisovými kurty a koupalištěm. Relativně velké množství divadel a alternativních scén (Goja Music Hall, Spirála, Metropolitní divadlo…) i budov muzeí a galerií (Národní galerie, DOX…) umožňují i velmi dobré výpravy za kulturou.

I přes veškerou existenci klidných a relaxačních míst, zůstává největší nevýhodu oblasti velká hlučnost a značná míra znečištění daná především velkým nárůstem dopravy v 70. a 80.letech, kdy Holešovice rozdělila tepna severojižní magistrály vedená mezi Hlávkovým mostem a mostem Barikádníků. Skutečnost, že se tímto zásahem Holešovice staly tzv. průjezdnou čtvrtí podstatně snižuje kvalitu života v této části Prahy.

Za zmínku stojí i fakt, že se část Holešovic, především lokality v blízkosti vltavského meandru, nachází v záplavovém území. Povodeň roku 2002 zasáhla až do oblasti Ortenova náměstí.

zastavba

TYP ZÁSTAVBY A MOŽNOSTI BYDLENÍ

Zástavbu Holešovic je možné rozdělit do tří skupin, které se liší jak vlastním charakterem a podmínkami, za kterých vznikly nebo vznikají, tak především cenou, za kterou je možné v jejich prostředí bydlet.

Holešovice byly budovány na sklonku 19. století. Je pro ně tedy typická bloková činžovní zástavba v poměrně dobré architektonické kvalitě. Tento typ bydlení tvoří největší podíl zástavby centra a je cenově nejdostupnější.

Významné procento industriálních staveb, které v průběhu 20.století ztratily význam, umožňuje výstavu dalšího druhu bydlení, loftových bytů. Ty vznikají především v rámci multifunkčních rekonstrukcí, tedy společně s výstavbou obchodů a kanceláří.

Na rozdíl od činžovních bytů mají lofty většinou převýšené otevřené dispozice a představují moderní způsob bydlení v industriálním duchu. Kromě rozsáhlé přestavby holešovického pivovaru od architektonické kanceláře CMC architecs nabízejí podobný způsob bydlení také aktuální nástavby střech stávajících budov, které se v posledních letech staly plnohodnotnými stavebními pozemky.

Posledním typem zástavby, který v Holešovicích vzniká, jsou nadstandardní novostavby v těsném okolí řeky, tedy v rámci přístavu. Příkladem takového bydlení je bytový projekt Prague Marina, jehož pět fází výstavby počítá s vytvořením přibližně tisíce nových bytů. Součástí projektu je i vytvoření zeleného pásu kolem řeky.

S projektem nadstandardního bydlení počítají i četné studie pracující s místem opuštěného nádraží Praha Bubny. To představuje poslední nezastavěné místo blízko centra, které má nejen v rámci Holešovic velký potenciál rozvoje.

obyvatele

KOMU SE TADY BUDE DOBŘE ŽÍT

Holešovice představují dynamickou a rychle se rozvíjející pražskou čtvrť určenou pro takového městského člověka, který toto prostředí akceptuje se všemi jeho klady i zápory. Na kvalitu prostředí nenároční jedinci upřednostní podstatně nižší ceny, než jaké by museli investovat v centru Prahy, zastánci moderní způsobu bydlení si naopak rádi připlatí za atmosféru měst 21. století.

Potenciál, kterým Holešovice disponují, navíc zajišťuje dlouhodobý přísun investic do této části Prahy. Z dlouhodobého hlediska zde tedy bude vždy dostatek volných pracovních míst a kvalita prostředí by se měla i nadále zlepšovat.

Své místo tu tedy mohou najít jak mladé rodiny s dětmi, tak starší lidé přivyklí ruchu velkoměsta.

statistika

TROCHA STATISTIKY

Katastrální území:   730122
Správní obvod:   Praha 7
Rozloha:   4,69 km2
Počet obyvatel:   35.111
(v roce 2006)
Hustota zalidnění:   7.481 obyvatel/km2

postrehy

POSTŘEHY OBYVATEL

 „Už to není jen dělnická čtvrť.“

Anna, 68 let, žije v Holešovicích 43 let

 holesovice mapa

 

 

 

Nemovitalita nvi © 2012 - 2013
Bez písemného souhlasu je další publikace obsahu webu zakázána.